Get the app

Vilkår for Tillit Shop

 1. Du mister Tillit Coins dersom en du har vervet sier opp forsikringen innen det har gått 60 dager. Tillit Forsikring forbeholder seg retten til å kreve produktet tilbake dersom dette ikke overholdes.
 2. Tillit Coins kan ikke benyttes før man har gyldig forsikring.
 3. Eventuelle bestillinger kan bli kansellerte dersom du ikke har forsikring eller har negativ Tillit Coins-saldo ved tidspunkt for utsendelse. Du vil da få tilbake Tillit Coins brukt på bestillingen.
 4. Tillit Forsikring forbeholder seg retten til å kunne endre Tillit Coins-beløp på produktene i Tillit Shop og satsene på opptjeninger av Tillit Coins.
 5. Vi sender ut produktet innen 30 dager, om ikke annet er avtalt. Vi kan ikke pålegges ansvar dersom forsendingen fra leverandør er forsinket.
 6. Tillit Forsikring forbeholder seg retten til å endre vilkårene for Tillit Shop når som helst.
 7. Tillit Forsikring forbeholder seg retten til å frata enkeltkunder bonus uten videre begrunnelse. Dette kan også omfatte et forbud mot videre verving.
 8. Du kan ikke bli vervet flere ganger.
 9. Vervepremien kan ikke utbetales som kontanter.
 10. Du kan ikke verve ditt eget telefonnummer.
 11. Hvis du kansellerer forsikringen din og har gjenstående Tillit Coins, blir disse tilgjengelige igjen hvis du kjøper forsikring på nytt. Tillit Coins kan ikke overføres eller deles mellom brukere.